BIP - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja

Rejestry, ewidencje, archiwa

Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa i sposób ich udostępniania danych w nich zawartych

Prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

  • - rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej
  • - rejestr wydawanych warunków i uzgodnień
  • - rejestr zgody na wykonanie przyłączy wod.-kan.
  • - rejestr ofert przetargowych
  • - rejestr umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
  • - ewidencja odbiorców usług
  • - rejestr wystawionych faktur
  • - rejestr odczytów stanów wodomierzy
  • - ewidencja zapłat należności.

Informacje zawierające dane osobowe znajdujące się w ww. rejestrach udostępniane są na wniosek osoby, której te dane dotyczą.

Utworzono: 2003-06-30, przez Łukasz Łukaszyk