BIP - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja

Regulacje prawne » Tryb działania MWiK

Spółka realizuje swoje zadania statutowe na podstawie zezwolenia Prezydenta Miasta Kędzierzyna – Koźla na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także w oparciu o przepisy m.in.:
  • - regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIX/365/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 listopada 2012 zmienionej Uchwałą nr LVI/642/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 czerwca 2014 roku,
  • - ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72, poz. 747),
  • - ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne ( Dz. U. Nr 115, poz. 1229),
  • - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627, ze zm.),
  • - ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks Spółek Handlowych ( Dz. U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.)

Utworzono: 2003-06-30
Ostatnia modyfikacja: 2011-08-10, przez Łukasz Łukaszyk
Przygotował(a): Beata Barszcz