BIP - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja

Regulacje prawne » Przedmiot działalności i kompetencje

Zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym nr 0000052765 przedmiotem działalności Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o. jest:  

  1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, PKD 36.00.Z,
  2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, PKD 37.00.Z,
  3. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, PKD 42.21.Z,
  4. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 42.99.Z,
  5. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane, PKD 43.99.Z,
  6. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, PKD 71.12.Z,
  7. Pozostałe badania i analizy techniczne, PKD 71.20.B.

Utworzono: 2011-08-10
Ostatnia modyfikacja: 2011-08-11, przez Łukasz Łukaszyk
Przygotował(a): Beata Barszcz