BIP - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja

Organy Spółki » Zarząd Spółki

Zarząd Spółki – Prezes Zarządu Barbara Ermisch - Lipniacka ( Zarząd jednoosobowy )

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz umową Spółki:

  • Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Dotyczy to wszystkich czynności sądowych i pozasądowych.
  • Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, które nie są zastrzeżone do właściwości innych władz Spółki przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych,Utworzono: 2011-07-08
Ostatnia modyfikacja: 2012-12-10, przez Łukasz Łukaszyk
Przygotował(a): Beata Barszcz